İddiamız / Çalışma İlkelerimiz

İddiamız

  Özel Aksaray Hastanesi olarak yenilikleri her zaman ön planda tutan, şefkat ve merhamet duyguları ve sorumluluk bilinciyle görevini yerine getiren, kendi bölgemizde öncü ve ekonomik bir sağlık kurumu olmayı hedefliyoruz.

Bu bağlamda;

 • Hem tedavi süreci öncesinde hem de tedavi süreci içerisinde hastalarımızın kafalarında oluşabilecek her türlü soruyu şeffaf ve net biçimde cevaplıyoruz.
 • Hastalarımız için gerekli olmayan hiçbir tedavi ve tanı uygulamasını gerçekleştirmiyoruz.
 • Hastalarımıza her türlü bakım hizmetini en konforlu biçimde yerine getirmek için nitelikli personelimiz ile güler yüzlü bir yaklaşım sergiliyoruz.
 • Tüm faaliyet ve davranışlarımızda dürüstlük ve güvenilirliği ilke ediniyoruz.

Çalışma İlkelerimiz

Çalışma ilkeleri, Özel Aksaray Hastanesi için temel davranış ilkelerini kapsar. Bunun yanında ortak değerlerini de içerir.

 • Özel Aksaray Hastanesi, iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kurumlara, içinde bulunduğu topluma, hastalarına, iş paydaşlarına ve çalışanlarına karşı tüm faaliyet ve ilişkilerinde çalışma ilkelerine uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi ve bu ilkelerin benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir.
 • Özel Aksaray Hastanesi için bütün iş süreçlerinde, dürüstlük ve güvenilirlik öncelikli değerdir. Özel Aksaray Hastanesi; çalışanlarına, hastalarına, iş ortaklarına, çevreye, topluma ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı amaçlar.
 • Çalışanlarımız ve hastalarımız için değer yaratarak, beklentilerini maksimum seviyede karşılamak en hassas olduğumuz önceliklerimiz arasındadır.
 • Tüm iş süreçlerimizi yasal düzenlemeler çerçevesinde yürüterek, gerek sunulan hizmet kalitesi ile  gerek ise iç işleyiş, süreç kalitemiz ile sürdürülebilir değer yaratmak ve her daim çalışanlarımız ve hastalarımızın güvenini kazanmak ana hedefimizdir.

Özel Aksaray Hastanesi çalışanları görevini ifa ederken çalışma ilkelerine uygun hareket eder. Bununla birlikte;

 • Çalışanlar, tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde görev ve sorumluluk bilincindedir, görev ve sorumluluklarını aksatmaz.
 • Göreve özel prosedür ve talimatlarını bilir ve bunlara uygun hareket eder. Baskı, hakaret, tehdit teşkil eden ya da keyfi davranış ve uygulamalarda bulunmaz.
 • Görevinin gerektirdiği güvene layık bir şekilde davranır, bu çerçevede işlerin yürütülmesinde gerekli dikkat ve özeni gösterir.
 • Kurum adına yapılan işlerde kişilerin, çalışma arkadaşlarının haklarına, hasta ve hasta yakınlarının haklarına, itibarına ve mahremiyetine saygı gösterir.
 • Çalışma ortamında kurumsal imaja zarar verecek bir duruş sergilemez. Ast-üst, eş değer, hasta ve hasta yakını veya iş ortakları ile olan iletişimlerde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranış sergiler.
 • Kurum mesai giriş-çıkış saatleri, öğle yemeği ve dinlenme saatlerine uygun hareket eder. Kurum kılık kıyafet talimatına uygun hareket eder.
 • Kurumumuzda hastalarımız arasında hiçbir şekilde din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Hiçbir acil hasta geri çevrilmez. Hiçbir hastaya farklı muamele yapılmaz. Tüm hastalar maliyet ve risk yönünden bilgilendirilir. Tıbbi gereklilikler dışında cerrahi müdahale yapılmaz.
 • Özel Aksaray Hastanesi, yasa ve prosedürlerin gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve her daim güncelliğini takip ederek geliştirir.
 • Özel Aksaray Hastanesi; çalışanlarına, hastalarına ve tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin korunması ve gizliliğine özen gösterir.
 • Kurumumuz; çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler. Kurumun sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla yeni ve farklı projeler geliştirilir ve bu projeleri hayata geçirmek için ilgili kişi ya da kurumlar ile iş birliği yapar.
 • Özel Aksaray Hastanesi, çalışmalarında sürdürülebilir ve yaşanmaya değer bir gelecek için, çevreye karşı sorumluluk ilkelerini de göz önünde bulundurur. Doğayı ve çevreyi korumak adına sorumluluk alır ve kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı destekler.
 • İş sağlığı ve güvenliği Özel Aksaray Hastanesinin öncelikleri arasındadır.  Kurumun iş sağlığı ve güvenliği politikası tüm çalışanları, diğer hizmet sağlayıcılarını kapsar.
 • Özel Aksaray Hastanesi Yönetim Kurulu, etik kuralların kurum içerisinde uygulanmasından, bu kuralların güncellenmesinden yetkili ve sorumludur.
 • Kurumumuz Aksaray özel hastane bağlamında öncü bir rol üstlenmeyi hedefler.