Komiteler

Komite ve Ekipler

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Op.Dr. Gökmen KURT / Başhekim
Serin TOPRAK / Hastane Müdürü
Hasan Çalışkan / İş Güvenliği Uzmanı
Mahmut BAŞ / Güvenlik Personeli
Serin TOPRAK – Hastane Müdürü 
Dilek GÜNEŞ YURDAER - Başhemşire
Tülay ERSOY – Kalite Yönetim Direktörü

 

Bina turlarından elde edilen verileri değerlendirilmesi, hastane alt yapı güvenliğini sağlanması, kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, acil durum ve afet yönetimi çalışmalarının yönetilmesi, atık yönetimi çalışmalarının kontrol edilmesi, tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak ve tehlikeli maddelerin yönetimini sürdürülmesi ile yükümlüdür.

Komite yılda 4 kez düzenli aralıklarla toplanıp değerlendirmeler yaparak önlemler alır. Gerektiği durumlarda acil olarak toplanabilir.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Op.Dr. Gökmen KURT / Başhekim
Selma Altınpınar / Eczacı
Uzm. Dr. Ahmet Faruk Giren / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzm.
Dilek GÜNEŞ YURDAER / Başhemşire
Serin TOPRAK / Hastane Müdürü
Metehan MUTLU / Laboratuvar Sorumlusu
Ahmet AKDEMİR / Radyoloji Birimi Sorumlusu
Uz.Dr. Gürhan BAŞDOĞAN / Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Tülay ERSOY / Kalite Yönetim Direktörü

Hastaları doğru kimliklendirmek, çalışanlar arasında etkili iletişim ortamını sağlamak, ilaç güvenliğini sağlamak, transfüzyon güvenliğini sağlamak, radyasyon güvenliğini sağlamak, düşmelerden kaynaklanan riskleri azaltmak, güvenli cerrahi uygulamalarını sağlamak, tıbbi cihaz güvenliğini sağlamak, hasta mahremiyetini sağlamak, hastaların güvenli transferini sağlamak, hasta bilgileri ve kayıtlarını sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devretmek, bilgi güvenliğini sağlamak, enfeksiyonları önlemek, laboratuvarda hasta güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Komite yılda 4 kez düzenli aralıklarla toplanıp olay bildirimleri vb. hasta güvenliğinin riske girdiği durumlarla ilgili bildirimleri değerlendirerek gerekli önlemleri alır.

Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri, hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitimlerinin planlanması, eğitimin verilmesi ve takibini yapar.

Komite yılda 4 kez düzenli aralıklarla toplanıp eğitim değerlendirmeleri yapar.

ÇALIŞAN VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Op.Dr. Gökmen KURT – Başhekim
Serin TOPRAK – Hastane Müdürü
Dilek GÜNEŞ YURDAER - Başhemşire
Hasan Çalışkan-İş Güv. Uzmanı
Tülay ERSOY – Kalite Yönetim Direktörü

 

Çalışanların zarar görme risklerini azaltmak, riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemler almak, fiziksel şiddete maruz kalınma risklerini azaltmak, kesici delici alet yaralanmasına yönelik riskleri azaltmak, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerini azaltmak, sağlık tarama programını hazırlamak ve takibini yapmakla sorumludur.

Belirli aralıklarla toplanarak olay bildirimleri, renkli kod bildirimleri gibi çeşitli çalışan güvenliği ile ilgili bildirimleri değerlendirerek gerekli önlem, eğitim ve faaliyetlere karar vermek, yürütmek ve kontrol etmekle yükümlüdür.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Uz. Dr. Gürhan BAŞDOĞAN

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Ahmet Faruk GİREN

Anesteziyoloji  Uzm.

Op.Dr. Gürkan KÖSE

Genel Cerrahi

Ecz. Selma Altınpınar

Eczacı

Dr. Hikmet GÖRGÜLÜ

Farmakovijilans Sorumlusu

Uz.Dr. Erdal ERARSLAN

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Dilek GÜNEŞ YURDAER

Başhemşire / Enfesiyon Hemşiresi

Tülay ERSOY

Kalite Yönetim Direktörü

Döndü YALDIR

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

 

Çalışanların zarar görme risklerini azaltmak, riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemler almak, fiziksel şiddete maruz kalınma risklerini azaltmak, kesici delici alet yaralanmasına yönelik riskleri azaltmak, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerini azaltmak, sağlık tarama programını hazırlamak ve takibini yapmakla sorumludur.

Belirli aralıklarla toplanarak olay bildirimleri, renkli kod bildirimleri gibi çeşitli çalışan güvenliği ile ilgili bildirimleri değerlendirerek gerekli önlem, eğitim ve faaliyetlere karar vermek, yürütmek ve kontrol etmekle yükümlüdür.

 İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

Op.Dr. Gökmen KURT

Başhekim

Ecz. Selma ALTINPINAR

Eczacı

Dr. Hikmet GÖRGÜLÜ

Farmakovijilans Sorumlusu

Dilek YURDAER

Başhemşire / Enfesiyon Hemşiresi

Tülay ERSOY

Kalite Yönetim Direktörü

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ EKİBİ

Op.Dr. Gökmen KURT

Başhekim

Uz.Dr. Fikri Özgür ÖZKAN

Radyoloji Uzmanı

Ahmet AKDEMİR

Radyoloji Birim Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Başhekim Yrd. : Op.Dr. Gürkan KÖSE
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı : Uz.Dr. Ahmet Faruk GİREN
Ecz. Selma ALTINPINAR
Dyt. Tülin Ay KILIÇASLAN
Hemşire : Neslihan ÜNSAL

 

HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE ANKETİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Op.Dr. Gökmen KURT - Başhekim
Serin TOPRAK – Hastane Müdürü
Dilek GÜNEŞ YURDAER - Başhemşire
Tülay ERSOY – Kalite Yönetim Direktörü

 

BİNA TURU EKİBİ