Tıbbi Bölümlerimiz

Endoskopi

Son teknoloji endoskopi cihazları ile  donatılan  hastanemiz Endoskopi Ünitesinde tanı ve tedaviye yönelik tüm endoskopik girişimler, konusunda deneyimli 3 adet sertifikalı uzmanımız tarafından uygulanmaktadır.

    Ünitemizde yapılan tüm girişimler hasta konforunun sağlanması açısından sedasyon (uyku hali) veya gerekli hallerde ise anestezi (narkoz)  ile yapılmaktadır. 

  Gastro-duedonoskopi ile yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı incelenmekte, gastrit, ülser, kanser gibi hastalıkların kesin tanısı konmakta ve aynı zamanda bu bölgelerden biyopsi alınmaktadır.

     Kolonoskopi ile kalın bağırsak hastalıklarının teşhisi konmakta (kanser gibi), gerekli durumlarda ilgili bölümlerden biyopsi alınmaktadır.