Tıbbi Bölümlerimiz

Erişkin Yoğun Bakım

Yoğun bakım, kısmen veya tamamen fonksiyonlarını yitirmiş olan organların fonksiyonlarının yerine getirilmesi, hastalığa neden olan temel etkenlerin tedavi edilebilmesi için kullanılan yöntemlerin tamamıdır. Yoğun bakım üniteleri, yaşamları tehdit altında olan hastaların tekrar sağlıklı bir yaşama döndürebilmek için uğraş veren doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin 24 saat süresince hizmet verdiği ileri teknoloji ile donatılmış multidisipliner alanlardır.

    Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir.

    Erişkin Yoğun Bakım Ünitemiz 12 yataklı olup, 24 saat boyunca uzman doktor, tecrübeli yoğun bakım hemşireleri ve diğer yardımcı sağlık personelleri görev almaktadır.

    Ünitemizde hastalarımızın hareket kısıtlılığını engellemek ve bası yarası gelişmesini önlemek amacıyla özellikli yataklar kullanılmaktadır.

    Erişkin Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gören hastalar ile uzman doktorlar, yoğun bakım hemşireleri ve personeli tarafından kesintisiz ilgilenilmektedir.

  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ile 'yoğun bakım' alanında önemli bir yere sahip hastanemiz, Erişkin, Cerrahi ve Koron er Yoğun Bakım Ünitesi ile aynı başarıyı devam ettirme amacındadır. Erişkin, Cerrahi ve Koron er Yoğun Bakım Ünitemiz, en ileri tıp teknolojilerinin kullanıldığı modern monitörler ve izleme olanakları ile donatılmıştır.  Yoğun Bakım Ünitemiz; multidisipliner, kalp ve damar hastaları ile ameliyat sonrası riskli hastalara hizmet verebilecek, komplikasyonları göğüsleyebilecek, destek tedavi ve idame bakımı sağlayabilecek niteliktedir. Kafa travmaları ve birçok organın hasar gördüğü, yeterli solunumun yapılamadığı, vücut dengelerinin çok bozulduğu politravma, sepsis ve benzeri hastalıklar yanında zehirlenmelerde de her türlü teknik donanıma sahip moniterizasyonu içeren, en ileri düzeyde tedavi ve bakım olanağına sahiptir.