Tıbbi Bölümlerimiz

Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi

Yenidoğan dönemi (neonatal dönem) nedir?

 

            Bebeğin yeni koşullara uyum sağladığı ve hayatın ilk dört haftasını kapsayan dönemdir.

 

Neden önemlidir?

            Dünyada bebek ölümlerinin yarısından fazlası hayatın ilk dört haftasında, bunların da büyük bir çoğunluğu ilk 24 saat içinde olmaktadır.

 

Bizim ülkemizde durum nasıldır?

 

            Türkiye’de yenidoğan döneminde kaybedilen bebek sayısı dünya ortalamasına göre daha fazladır. Yılda ortalama 1.5 milyon doğum olmaktadır ve bunların yaklaşık 50.000’i yenidoğan döneminde kaybedilmektedir. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu erken doğum veya uygun olmayan koşullarda yapılan doğumlar sonucu olmaktadır. Bunların en az %50’sinin önlebilir nedenlere bağlı olduğu da bilinen bir gerçektir.

 

Bu bebeklerin tedavileri nerede yapılır?

 

            Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yapılır. Bu üniteler, küvöz, radyan ısıtıcı, suni solunum cihazı (ventilatör), bebeğin her türlü (kalp, solunum ve oksijenasyon) fonksiyonunun takip edildiği monitörlerin ve en önemlisi de uzman doktor ve hemşirelerin bulunduğu birimlerdir.

            Özel Aksaray Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 2 uzman çocuk doktoru, hemşireler, 6 adet radyan ısıtıcı, 6 adet fototerapi cihazı, 10 adet normal; 4 adet transport küvöz, her küvözün başında ventilatör ve monitör ile hasta yenidoğanlara hizmet vermektedir.

 

Misyonumuz nedir?

 

            Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki misyonumuz, uzman bir kadro yönetiminde, en geçerli yoğun bakım prensipleriyle bebeklerimizi tedavi etmek ve normal doğan yaşıtları gibi sağlıklı olarak yaşama hazırlamaktır.

 

Hedefimiz nedir?

 

            Prematüre (erken doğmuş) bebeklerin hassasiyetini önemseyerek, her an onlara müdahale edebilecek bilinçli bir kadro ile çalışmak, anne-babaları bebeklerine yaklaştırarak ve yoğun bakım girişinden itibaren bebek-aile ilişkisini korumaktır.

 

            Yoğun bakıma ihtiyaç duyan bebeklerin sağlığını korumanın en ideal yolu, altın standart doğumun, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi olan bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmesidir.